Nie uczymy prawa angielskiego, amerykańskiego itp. bo ich znajomość w polskiej rzeczywistości jest praktycznie nieprzydatna. Nie uczymy również prawa polskiego, oferta skierowana jest do osób posługujących się tym prawem na co dzień.


Nauka w naszej szkole angielskiegoma wyposażyć w takie słownictwo i umiejętności, by możliwe było z jednej strony wytłumaczenie instytucji z zakresu polskiego prawa obcokrajowcom, sporządzenie umów handlowych bądź pism oraz weryfikacja tłumaczeń wykonanych przez zawodowych tłumaczy - nieprawników. Z drugiej zaś, by nasz słuchacz był w stanie zrozumieć przedłożoną mu umowę w języku angielskim, czy cudzoziemca objaśniającego tajniki swojego prawa krajowego.


 

Podstawowym narzędziem nauki są materiały do nauki przygotowane przez prowadzącego w postaci oryginalnych tekstów do tłumaczenia tj. funkcjonujących już w obrocie prawnym umów oraz innych pism, a także specjalnych glosariuszy z objaśnieniami. Na zajęciach uzupełniająco korzystamy również z wydanych przez wydawnictwo Cambridge University Press podręczników: International Legal English na dwóch poziomach oraz z innych dostępnych na polskim rynku pozycji - np. Lexicon of Law Terms wydawnictwa C.H. Beck autorstwa dr Ewy Myrczek.


Założycielem i jednym z nauczycieli w Szkole angielskiego dla prawników Legal English Center jest praktykujący prawnik oraz tłumacz przysięgły Szymon Krzyszczuk. Poniżej przedstawiamy krótki film z wprowadzeniem do Legal English