Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1. Co to jest legal English?

Legal English to swoista odmiana, styl języka angielskiego, wykorzystywany na co dzień przez rozmaitych przedstawicieli zawodów prawniczych. Legal English jest używany w szczególności do sporządzania następujących tekstów pisanych:
  •   umowy, statuty i uchwały
  •   wyroki, pisma procesowe oraz korespondencja sądowa
  •   akty prawne: ustawy, rozporządzenia, zarządzenia
  •   korespondencja prawnicza (pomiędzy przedstawicielami zawodów prawniczych oraz służąca do porozumiewania się z nimi).

Siłą rzeczy legal English jest wykorzystywany również w trakcie rozmów z klientami, stąd rosnące zapotrzebowanie na prawników władających prawniczym językiem angielskim również w Polsce, czego najlepszym dowodem są publikowane oferty pracy.


Ojczyzną legal English są kraje anglojęzyczne. W znakomitej większości tych krajów funkcjonują systemy prawne inne niż te, które wywodzą się z prawa rzymskiego, jednak ze względu na rozpowszechnianie się angielszczyzny jako języka międzynarodowego obrotu gospodarczego oraz z powodu wzrastającego znaczenia aktów prawnych Unii Europejskiej legal English stał się najczęściej używanym językiem w obrocie prawnym. Dodatkowo korzystamy z dostępnych na rynku podręczników do legal English.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat legal english przygotowanego przez nauczyciela i właściciela naszej szkoły Szymona Krzyszczuka

2. Czy legal English wykorzystywany w Polsce to ten sam język, którym posługują się prawnicy w anglojęzycznych i innych krajach?

Oczywiście że nie. Przesądza o tym już tylko sam fakt, że system prawa w krajach anglojęzycznych ma zupełnie inne korzenie, niż system polski. Odmiany legal English w poszczególnych krajach, których system wywodzą się z prawa rzymskiego różnią się także między sobą. Wykorzystywane są naturalnie te same słowa i podobne konstrukcje językowe, jednak ich znaczenie często odbiega od tych, które właściwe są dla polskiego systemu prawnego.

W naszym przypadku możemy mówić o „Polish Legal English”, który przez lata wykształcili tłumacze języka angielskiego dokonujący przekładu tekstów prawnych i prawniczych oraz posługujący się legal English prawnicy. Z całą pewnością dalekie od rzeczywistości mówienie jest o istnieniu „international Legal English”.

3. Czego zatem uczycie w Legal English Centre?

Uczymy języka, który jest przydatny tu i teraz. Nasi słuchacze zapoznają się z takim słownictwem, które na bieżąco stosują już w trakcie pracy, którą obecnie wykonują. Stopniowo uczą się opisywać polską rzeczywistość prawną. Nie zgłębiamy tajników brytyjskich, amerykańskich ani jakichkolwiek innych systemów prawnych. Nie uczymy również polskiego prawa – warunkiem uczestniczenia w kursie organizowanym przez Legal English Centre jest ukończenie co najmniej dwóch lub trzech lat studiów prawniczych. Wykorzystując pojęcia z oryginalnych tekstów i programów pokazujemy jak opisywać polską rzeczywistość prawną.

4. Z jakich materiałów korzystacie na zajęciach?

Podstawą pracy na zajęciach są autorskie skrypty przygotowane w Legal English Centre zawierające oryginale teksty do tłumaczenia tj. funkcjonujące już w obrocie prawnym umowy oraz inne pisma. Wyjątkowo cennym uzupełnieniem naszych zajęć są materiały audio i video, będące najczęściej poradami prawnymi, programami edukacyjnymi oraz fragmentami filmów fabularnych, w których pojawiają się wątki prawnicze. Dodatkowo korzystamy z dostępnych na rynku podręcznikach do legal English.

5. Na jakich poziomach nauczacie?

Pierwotnie naszym zamiarem było nauczanie na dwóch poziomach zaawansowania. Poziom pierwszy przeznaczony był z założenia dla osób ze znajomością języka angielskiego na poziomie intermediate-upperintermediate. Poziom drugi z kolei przeznaczony miał być dla osób, których znajomość języka odpowiada co najmniej poziomowi certyfikatu FCE. Ponieważ większość naszych słuchaczy to studenci oraz aplikanci, a więc osoby najwyżej „około trzydziestki” okazało się, że poziom znajomości ich angielszczyzny ogólnej jest wyrównany (mniej więcej na poziomie B1) i dlatego odstąpiliśmy od nauczania na różnych poziomach językowych – poziom kompetencji językowej jakiej oczekujemy od osób, które chcą zapisać się na nasze kursy to właśnie B1.

6. Czy zgłaszający się na kurs powinien mieć jakieś podstawy znajomości legal English?

Nie. Nie wymagamy od Ciebie wcześniejszej znajomości prawniczego języka angielskiego. Nauczysz się u nas wszystkiego od podstaw.

7. Czy nauczają u was prawnicy-lingwiści?

Zawód „prawnik-lingwista” związany jest z instytucjami Unii Europejskiej. Osoby pracujące na takich stanowiskach mają za zadanie zapewnić przekład oraz zgodność wszystkich wersji językowych danego aktu prawnego, a jest ich jak wiadomo niemało. Nie zajmują się jednak nauczaniem. Żadna z osób związanych z Legal English Centre takim prawnikiem-lingwistą oczywiście nie jest. Zgłaszając się do naszej szkoły możesz mieć jednak pewność, że zajęcia z Tobą będzie prowadził praktykujący prawnik, który jest doświadczonym tłumaczem i ma przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego oraz odpowiednie doświadczenie w tym zakresie.

8. Czy można przystąpić do kursu w połowie roku, pomimo, że nie uczestniczyło się w pierwszym semestrze?

Docelowo kurs składa się z czterech semestrów – patrz zakładka rekrutacja. Zarówno jesienią, jak i wiosną prowadzimy nabór do grupy realizującej program z pierwszego semestru.

9. W jaki sposób prowadzicie rekrutację na kurs?

Chętni powinni skontaktować się z biurem szkoły – najlepiej mailem – wskazując w jakim mieście zamierzają uczestniczyć w kursie. Następnie zawieramy umowę – każdorazowo tylko na jeden semestr. Rezerwację uznajemy za potwierdzoną, gdy na nasze konto wpłynie zaliczka w wysokości przynajmniej jednej trzeciej opłaty semestralnej.

10. Czy Legal English Centre prowadzi nauczanie indywidualne?

Prowadzimy co do zasady zajęcia w grupach do 14 osób. Zajęcia w mniejszych grupach odbywają się w kancelariach oraz instytucjach – ceny za takie zajęcia ustalane są indywidualnie.

11. Czy po ukończeniu kursu otrzymuje się jakieś zaświadczenie?

Tak, zaświadczenie o uczestniczeniu w kursie języka angielskiego dla prawników prowadzonym przez Legal English Centre.

12. Czy kurs przygotowuje do egzaminów międzynarodowych?

Tak, program skonstruowany jest w taki sposób, by oprócz nauki legal English potrzebnego tu i teraz – w codziennej pracy polskiego prawnika, nasz słuchacz był w stanie  zdać egzamin ILEC, i uzyskać najbardziej powszechnie uznawany certyfikat Uniwersytetu w Cambridge, potwierdzający znajomość legal English. Jako uzupełnienie autorskich materiałów Legal English Centre wykorzystujemy podręczniki wydawnictwa Cambridge University Press przygotowujące do zdobycia tego certyfikatu.

13. Jak zorganizowane jest nauczanie w semestrze?

Semestr „jesień” rozpoczyna się z początkiem października, natomiast semestr „wiosna” pod koniec lutego. W każdym semestrze otwieramy grupę, w której nauczamy „od początku”. Podstawowe zajęcia kursowe są bardzo intensywne, odbywają się raz w tygodniu i trwają po 90 minut. Ponieważ naszymi słuchaczami są zazwyczaj pracujący w kancelariach studenci, czy aplikanci (radcowscy, adwokaccy i notarialni), nigdy nie udało się nam stworzyć grupy, która miała zajęcia częściej, niż jeden raz w tygodniu. Jedynym wyjątkiem są warszawskie zajęcia konwersacyjne z native speakerem, stanowiące uzupełnienie kursu podstawowego Legal English Centre.

14. Co to jest SuperMemo i dlaczego polecacie tę metodę?

Nasz kurs jest bardzo intensywny. Na każdych zajęciach poznajemy około 50 nowych słów z zakresu legal English. Niezbędne jest zatem systematyczne powtarzanie wprowadzonego słownictwa.

 

Autorzy SuperMemo twierdzą, że „SuperMemo to wspomagana komputerowo metoda uczenia się opracowana na bazie długoletnich badań nad pamięcią długotrwałą i czynnikami odpowiedzialnymi za skuteczne zapamiętywanie nowych informacji. Głównym założeniem metody jest zapewnienie osobie uczącej się optymalnych odstępów pomiędzy poszczególnymi powtórkami materiału. Codzienna półgodzinna nauka pozwala przyswoić podstawowy zasób słów z dowolnego języka obcego (3000 wyrazów, związków frazeologicznych i form gramatycznych) w czasie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Czy jest to ilość prawdziwa, czy przesadzona trudno powiedzieć. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że nasi słuchacze bardzo cenią sobie tego rodzaju pomoc. Do bezpłatnego programu SuperMemo wgrywają gotowe glosariusze, które im przesyłamy, a następnie z ich pomocą powtarzają omówiony materiał przyswajając go sobie w ten sposób.

15. Dlaczego warto wybrać Legal English Centre?

Każda szkoła nauczająca języka angielskiego dla prawników ma swoje zalety, chociaż o jakości jej nauczania świadczy przede wszystkim przyjęta koncepcja, metodyka oraz profesjonalizm nauczycieli. Nie twierdzimy, że jako jedyni w okolicy prowadzimy w pełni profesjonalny kurs języka angielskiego dla prawników, bo to oczywiście nie jest prawdą. Zapisując się do nas będziesz jednak zgłębiał prawniczą angielszczyznę pod okiem praktykujących prawników, dla których przekład prawniczy oraz nauczanie legal English stało się prawdziwą pasją. O jakości naszych usług świadczą autentyczne wypowiedzi prawników, które zamieściliśmy w zakładce „Uczniowie o nas”.