Koszt kursu języka angielskiego dla prawników:

760 zł za kurs, który obejmuje 30 godziny lekcyjne (po 45 minut każda). To tylko niewiele ponad 23zł za 45 min!

Dla studentów oraz aplikantów przewidzieliśmy specjalne ceny promocyjne: 690 zł za kurs, który obejmuje 32 godziny lekcyjne (po 45 minut każda). To tylko 21,50zł za 45min!

NOWOŚĆ! RABAT PRZYJACIELSKI!
Dodatkowy rabat przysługuje osobom, dzięki którym nowy słuchacz zapisze się na kurs. Rabat przyznawany jest zarówno osobie polecającej, jak i nowemu słuchaczowi. Osoby nie korzystające ze zniżek ponoszą koszt 690zł, a studenci i aplikanci 650zł.

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 zł na poczet płatności za pierwszy semestr.

Nauka odbywa się w grupach ok. 10 osób.

W cenę wliczone są wykorzystywane na zajęciach autorskie materiały - nie ma potrzeby kupowania innych materiałów edukacyjnych.