Rozpoczynamy nabór na kolejną edycję kursu legal English w naszej szkole. Początek pierwszego semestru w dniu 1 marca 2021.


Terminy zajęć w poszczególnych grupach zamieściliśmy w zakładce "plan zajęć", o cenach i warunkach płatności informujemy w zakładce "ceny".


Zainteresowanych kursami w semestrze wiosennym zapraszamy do skontaktowania się z nami

 • telefonicznie pod numerem: 798 - 471 - 041

 • pocztą elektroniczną pod adresem: biuro@LegalEnglishCentre.pl

 • lub do rejestracji poniżej:


Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu przygotownego przez nauczyciela naszej szkoły Szymona Krzyszczuka:

Zgodnie z naszymi założeniami kurs odbywa się w ciągu czterech semestrów.

Pierwszy semestr obejmuje m.in.

 1. wprowadzenie do nazewnictwa instytucji w systemie sądownictwa polskiego i innych krajów

 2. wprowadzenie do gramatyki języka angielskiego dla prawników

 3. najważniejsze instytucje prawa cywilnego (księga I oraz część ogólna księgi III kodeksu cywilnego)

 4. prawo rzeczowe

 5. wprowadzenie do języka umów – umowa sprzedaży.

Drugi semestr obejmuje m.in.

 1. Prawo karne, materiale i procedurę

 2. Postępowanie administracyjne oraz prawo rodzinne i opiekuńcze oraz pracy

 3. Umowę anglojęzyczną - krok po kroku

 4. Kolejne instytucje prawa cywilnego część ogólną księgi III.

 5. Najważniejsze umowy w polskim obrocie prawnym.

Trzeci semestr obejmuje m.in.

 1. Terminologia procesowa ze szczególnym uwzględnieniem postępowania cywilnego.

 2. Prawo gospodarcze, terminologię z zakresu prawa handlowego.

 3. Umowy cywilnoprawne w polskim obrocie prawnym c.d.

 4. Terminologię z zakresu prawa spadkowego, upadłościowego, ubezpieczeń i podatków.

Czwarty semestr obejmuje głównie naukę tłumaczeń prawniczych i utrwalanie już zrealizowanego materiału.


Na każdych zajęciach ćwiczone są umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania w języku angielskim oraz umiejętność przekładu tekstów prawniczych z i na język angielski. Szczególny nacisk położony jest na przydatne w praktyce polskiego adwokata/radcy prawnego słownictwo prawnicze.

Po pierwszym semestrze nauki w naszej szkole słuchacz:

 1. zna około 600 słów i wyrażeń z zakresu stosowanego na co dzień legal English

 2. potrafi opisać nieskomplikowaną sytuację procesową klienta

 3. jest w stanie przeprowadzić prostą rozmowę oraz korespondencję mailową z klientem dotyczącą prowadzonej dla niego sprawy

 4. potrafi napisać wezwanie do zapłaty, informację dotyczącą sytuacji procesowej klienta

 5. potrafi przetłumaczyć proste pismo procesowe, pełnomocnictwo, umowę sprzedaży.


Słuchacze korzystają z przygotowanych w Legal English Centre materiałów do nauki, w postaci oryginalnych filmów, nagrań i tekstów tj. funkcjonujących już w obrocie prawnym ustaw, umów oraz innych pism, a także specjalnych glosariuszy do korzystania w programie Fiszkoteka, znacznie ułatwiające zapamiętywanie i powtarzanie słownictwa.