22

Friday, September

Skup udziałów w nieruchomości za gotówkę

Elektroniczny obieg faktur
 /  / Elektroniczny obieg faktur
Elektroniczny obieg faktur

Elektroniczny obieg faktur

Elektroniczny obieg faktur usprawnia tradycyjny, standardowy obieg dokumentów napływających do firmy. Umożliwia on odpowiednie porządkowanie faktur oraz przyśpieszenie ich obiegu w firmie. Niewątpliwie metoda ta pozwala zapewnić należytą archiwizację księgowych dokumentów papierowych.

System ten daje możliwość opisywania, zatwierdzania i ewentualnej korekty zeskanowanych faktur. Daje to kontrolę nad ich obiegiem.
Można doszukać się wielu pozytywnych efektów, które niesie za sobą wykorzystanie elektronicznego obiegu faktur w firmie. To nie tylko przyśpieszenie całego procesu i odpowiednia kontrola nad nim, ale także kontrola terminowości – wykonywanie płatności za towar czy usługę w odpowiednim, umownym czasie. Pozwoli to niewątpliwie uniknąć płacenia ewentualnych kar i odsetek. Zaletą jest także zminimalizowanie kosztów, które powstają podczas obsługi danej faktury – dotyczących czasu pracownika oraz zagubionych dokumentów. Wprowadzenie tego systemu w firmie pozwala na eliminację papierowego obiegu dokumentów, który jest bardziej czaso- i kosztochłonny.

About the author:

Related posts