29

Monday, May

Skup udziałów w nieruchomości za gotówkę

Pionierzy lotnictwa
 /  / Pionierzy lotnictwa
Pionierzy lotnictwa

Pionierzy lotnictwa

Pod koniec XIX stulecia liczba pionierów lotnictwa coraz bardziej wzrastała. Byli to ludzie, którzy idei tej poświęcali swoje skromne nieraz środki finansowe, czas i życie osobiste, pracując zazwyczaj w osamotnieniu, bez poparcia władz i społeczeństwa. Jedną z czołowych postaci tego okresu był nasz rodak, Stefan Drzewiecki (1844?1938); opracował on teorię lotu ślizgowego i teorię śmigła lotniczego, która stała się podstawą wszystkich późniejszych prac i badań w tej dziedzinie. W następnych latach swą działalność naukową łączył on z pomyślnymi pracami konstrukcyjnymi; zbudował liczne obliczane przez siebie śmigła, a w latach 1910?1911 opracował i zbudował samolot o układzie kaczki. Do historii lotnictwa tego okresu wszedł na trwale rosyjski uczony K. Ciołkowski (1857?1935). W latach 1885?1895 zajmował się on się-rowcami i napisał ok. 30 prac, wyprzedzając prace Zeppelina w tej dziedzinie. Jednocześnie prowadził badania nad znaczeniem wydłużenia skrzydła, kąta natarcia itp. Od 1905 r. zajmował się napędem odrzutowym, rakietami i lotami międzyplanetarnymi mając w tej dziedzinie ogromne osiągnięcia, wyprzedzające o dziesięciolecia postęp nauki w innych krajach. Czołową postacią, która wywarła ogromny wpływ na rozwój lotnictwa był uczony niemiecki Ludwik Prandtl (1875?1953), który opracował teorię płata nośnego, bada! właściwości aerodynamiczne profili lotniczych, pracował nad zagadnieniem warstwy przyściennej itd. i stworzył całą szkołę aerodynamiki.

About the author:

Related posts