29

Monday, May

Skup udziałów w nieruchomości za gotówkę

Pokroj zwierzat
 /  / Pokroj zwierzat
Pokroj zwierzat

Pokroj zwierzat

Uwzględnianie pokroju, jako jednego z kryteriów doboru zwierząt do hodowli, uzasadnia: 1) możliwość identyfikowania przynależności rasowej zwierzęcia, 2) zapobieganie wydelikaceniu (przerasowaniu) stada powodowanemu jednostronnym doskonaleniem określonej funkcji organizmu, 3) istnienie pewnych zależności między budową zwierzęcia a jego stanem zdrowia, konstytucją, potencjalną zdolnością do danego kierunku użytkowania, a także 4) uzyskiwanie wyższych cen za osobniki, których budowa odpowiada wzorcowi danej rasy. Pożądane jest, żeby na terenie administrowanym przez kierownictwo danej jednostki hodowlanej pokrój zwierząt oceniał zawsze jeden i ten sam hodowca. Ułatwia to i przyspiesza osiąganie wyrównania pogłowia zwierząt pod tym względem. Oceniający pokrój musi uwzględniać związek między budoy/ą zwierzęcia a kierunkiem użytkowania i nie powinien sugerować się cechami nie mającymi związku z doskonalonym kierunkiem użytkowania, gdyż prowadzi to do szkodliwego formalizmu hodowlanego. Celem oceny pokroju jest jak najwcześniejsze wyeliminowanie z hodowli tych zwierząt, które swym wyglądem nie zapowiadają korzystnej dla hodowcy użytkowości. Możliwość wczesnego eliminowania sztuk niepożądanych w hodowli sprzyja rentowności gospodarstwa. Jednakże hodowca nawet o dużym doświadczeniu w pracy nad doskonaleniem danego gatunku, a nawet rasy zwierząt nie jest w stanie bezbłędnie przewidzieć przyszłej wartości fenotypowej osobnika każdego kierunku użytkowego wyłącznie na podstawie pokroju. Może jedynie wnosić, że zwierzę (młode) o takim pokroju może być w przyszłości wartościowe pod względem danej cechy użytkowej.

About the author:

Related posts