29

Monday, May

Skup udziałów w nieruchomości za gotówkę

Porody blizniacze
 /  / Porody blizniacze
Porody blizniacze

Porody blizniacze

Zwiększenie częstotliwości porodów bliźniaczych za pomocą krzyżowania partnerów różnych ras nie jest efektywne u bydła. Maijala i Syvajarvi udowodnili, że u mieszańców częstotliwość ciąży bliźniaczych równa się około 76% częstotliwości takich ciąży u osobników czystej rasy. Ich zdaniem, stosując ostrą selekcję krów rodzących bliźnięta można za 10 lat wyhodować linie hodowlane bydła charakteryzujące się 20% ciąży bliźniaczych. Preferowanie krów częściej rodzących bliźnięta nie wywiera ujemnego wpływu na wydajność mleka; między bliźniaczymi ciążami krów i ich wydajnością mleka, poprawioną na 4% zawartość tłuszczu, procentem tłuszczu w mleku i masą ciała krowy stwierdzono dodatnią korelację. Dla wydajności mleka wskaźnik korelacji wyniósł 0,1004; ?0,052, dla zawartości tłuszczu (%) 0,049?0,053 i dla masy ciała 0,058?0,053. Również Wood stwierdził, że matki bliźniąt były wydajniejsze nawet po urodzenia jednego potomka, a po kolejnej ciąży bliźniaczej nadal zachowywały swoją przewagę w wydajności mleka. Dlatego autor wyraził pogląd, że o ile istnieje dodatnia korelacja między plennością i mlecznością krów, a taką stwierdzili Maijala i Syvajarvi, to preferowanie buhajów-ojców matek, które urodziły bliźnięta będzie celowe, bo zapewni wzrost obu tych ważnych cech.

About the author:

Related posts