29

Monday, May

Skup udziałów w nieruchomości za gotówkę

Predkosciomierz
 /  / Predkosciomierz
Predkosciomierz

Predkosciomierz

Prędkościomierz elektroniczny działa na zasadzie wykorzystania w elektronicznym mierniku prędkości przepływu. Ponieważ dokładność pomiaru prędkości przez taki miernik jest bardzo duża i w zakresie kątów 20-30° nie jest wrażliwa na odchylenie kierunku rurki względem kierunku lotu, prędkościomierz elektroniczny jest przydatny zwłaszcza w samolotach KSL (krótkiego startu i lądowania) i PSL (pionowego startu i lądowania). Machometry są to przyrządy mierzące liczbę Macha, która oznacza stosunek prędkości samolotu do prędkości dźwięku w warstwie powietrza. Pomiar liczby Ma odgrywa ważną rolę dla samolotów o dużej prędkości, gdyż jej maksymalna wartość jest wskaźnikiem dopuszczalnych obciążeń aerodynamicznych danego samolotu. Przekroczenie pewnej jej wartości może spowodować uszkodzenie konstrukcji samolotu. Pomiar liczby Ma w machometrach przeprowadza się przez określenie ciśnienia całkowitego pc do ciśnienia statycznego p. Machometr składa się z nadajnika pobierającego ciśnienie oraz wskaźnika mającego jako element pomiarowy puszkę membranową z zespołem mechanizmów przekazujących. Machometry budowane są dla prędkości poddźwiękowych i naddźwiękowych. Podziałka machometru wyskalowana jest w dziesiętnych częściach liczby Macha.

About the author:

Related posts