22

Friday, September

Skup udziałów w nieruchomości za gotówkę

Przelot silnika
 /  / Przelot silnika
Przelot silnika

Przelot silnika

Wewnętrzny przelot silnika dwuprzepływowego tworzą jego podstawowe zespoły konstrukcyjne, czyli: chwyt powietrza, sprężarka, komory spalania, turbina i dysza wylotowa, spełniające identyczne zadania, jak w innych silnikach turbinowych. Przepływ powietrza poprzez zewnętrzny przelot jest wymuszany przez dodatkową sprężarkę (tzw. wentylator przepływu zewnętrznego), która tłoczy je pod nieznacznym ciśnieniem, wystarczającym tylko do powiększania masy przyspieszanej w silniku i uchodzącej przez dyszę wylotową mieszaniny spalin i rozcieńczającego je powietrza, w celu zwiększenia sprawności silnika i zmniejszenia jednostkowego zużycia paliwa w zakresie przydźwiekowych prędkości lotu. Powietrze płynące przelotem zewnętrznym dopiero w dyszy wylotowej miesza się ze spalinami wypływającymi z przelotu wewnętrznego. Wentylator przepływu zewnętrznego, wbudowany albo przed sprężarką przepływu wewnętrznego, albo za turbiną, jest napędzany przez turbinę pędną sprężarki przepływu wewnętrznego lub przez oddzielną turbinę. Spośród podstawowych rodzajów silników lotniczych silniki dwu-przepływowe odznaczają się stosunkowo najmniejszą hałaśliwością pracy i wydalają spaliny o stosunkowo najmniejszej zawartości szkodliwych czynników, co jest szczególnie istotne z uwagi na wymagania ochrony środowiska naturalnego. Co więcej, jednostkowe zużycie paliwa przez silniki dwuprzepływowe jest na ogół mniejsze niż przez inne silniki podobnego przeznaczenia.

About the author:

Related posts