22

Friday, September

Skup udziałów w nieruchomości za gotówkę

Zarządzanie stylami
 /  / Zarządzanie stylami
Zarządzanie stylami

Zarządzanie stylami

Style w Wordzie

Podczas tworzenia dokumentu w Wordzie często konieczne jest wyróżnianie niektórych fragmentów tekstu. Mogą to być nagłówki akapitów, tytuły rozdziałów czy cytaty. Można oczywiście formatować tekst ręcznie przy pomocy narzędzi w karcie Narzędzie główne, ale warto rozważyć skorzystanie z narzędzia do globalnego zarządzania stylami.

Dlaczego używanie wbudowanej funkcjonalności zarządzanie stylami jest takie ważne? Z kilku powodów, z których najważniejsze są trzy:

 • w ten sposób utworzymy dokument o spójnej estetyce
 • w razie potrzeby zmiany formatowania np. nagłówków zmiany będą wprowadzone w całym dokumencie za jednym kliknięciem
 • ułatwi nam to tworzenie automatycznego spisu treści i konspektu

Zarządzanie stylami

Na karcie Narzędzie główne znajduje się zakładka Styl. To tu będziemy wybierać odpowiednie style dla naszego tekstu. Możemy to robić na trzy sposoby:

 1. Napisać tekst, zaznaczyć go i kliknąć wybrany styl
 2. Wybrać styl i dopiero napisać tekst.
 3. Użyć skrótu klawiaturowego

Tak naprawdę to wszystko jedno, który sposób wybierzemy i zależy to tylko i wyłącznie od preferencji użytkownika.

Zestawy stylów, kolory i czcionki

Word domyślnie pokazuje nam jeden zestaw styli. Jest ich jednak całkiem sporo, tak samo jak zestawów kolorów, czy czcionek. Aby zmieniać te zestawy na karcie Narzędzia główne, w zakładce Style rozwijamy listę pod przyciskiem Zmień style. Tu możemy wybrać, czy chcemy zmienić cały zestaw stylów, kolory, czy same czcionki dla wybranego już zestawu. Możemy też ustawić nasz wybór jako domyślny. Jest to pierwszy krok do edycji stylów używanych w dokumencie i chyba najprostszy, ponieważ edytuje od razu wszystkie składniki stylu, jak tytuł, nagłówki czy normalny tekst.

Edytowanie stylu

Word ma już zdefiniowane style, o czym pisałem wcześniej, i w zupełności starcza to na potrzeby większości użytkowników. Jednak każdy użytkownik tworzy dokumenty o różnej treści, różnym przeznaczeniu i trafiające do różnych grup odbiorców. Dlatego praca dyplomowa będzie inaczej formatowana od scenariusza sztuki i inaczej od książki czy opowiadania. Dlatego zdefiniowane style można edytować. Aby to zrobić należy na zakładce Style kliknąć mały kwadracik w dolnym prawym rogu, by pokazało nam się okno Style (pierwsze zdjęcie w galerii). Są tu widoczne (nie)wszystkie zdefiniowane style gotowe do użycia. Nie wszystkie, ponieważ są np. tylko trzy rodzaje nagłówków, a zdefiniowanych jest ich sześć, ale są ukryte do czasu użycia. Aby zobaczyć wszystkie zdefiniowane style musimy kliknąć przycisk Zarządzaj stylami w oknie Style, które otworzyliśmy wcześniej.

Aby edytować styl należy kliknąć w strzałkę po prawej stronie jego nazwy by rozwinąć listę, następnie klikamy Modyfikuj (zdjęcie drugie w galerii). Otworzymy w ten sposób okno Modyfikowanie stylu gdzie mamy dostęp do podstawowych narzędzi formatowania czcionki i akapitu. Gdy to nie wystarczy, to w jego dolnym lewym rogu znajduje się przycisk Formatuj, za którym kryją się wszystkie narzędzia do formatowania:

 • czcionki
 • akapitu
 • tabulatorów
 • obramowania
 • języka
 • ramek
 • numerowania
 • klawiszy skrótu

Dodawanie własnego stylu

Możemy również dodać własny, stworzony od początku przez nas, styl. By to zrobić wystarczy że w otwartym oknie Style wybierzemy Nowy styl (w dolnym lewym rogu). Możemy nadać stylowi własną nazwę i wszystkie inne parametry.

W kolejnych wpisach pokażę wam jak tworzyć:

 • spis treści
 • konspekt

słowa kluczowe: adres pośredni, pesel excel, co to jest vba, excel formuły po angielsku, excel funkcje po angielsku, adres pośredni excel, pesel suma kontrolna, deweloper word 2010, walidacja pesel

About the author:

Related posts